Tietosuojaseloste

10.12.2020
Tuulan matkat

Rekisterin pitäjä

Nimi Tellus group Oy/Tuula Kanninen
Y-tunnus 1055692-6
Osoite Heklankuja 3 B
Postinumero 01390
Postitoimipaikka Vantaa
Puhelinnumero 0440 414466
Sähköpostiosoite kanninen.tellus@elisanet.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Meri Nurmilaukas
meri.nurmilaukas@gmail.com

Tietojen keräyksen tarkoitus

Keräämme henkilötietoja, tässä tapauksessa sähköpostiosoitteita, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Tiedotamme matkoista ja tapahtumista sähköisten asiakaskirjeiden muodossa sekä tarvittaessa kontaktoimme asiakkaitamme ajankohtaisista asioista sähköpostilla. Henkilötietojen käsittelyn oikeutuksena on tähän antamasi suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja emmekä automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat

  • yrityksemme/Tuula Kanninen
  • rekisteriasioita hoitava henkilö

Säilytämme henkilötietojasi

  • sähköpostiarkistossa suojatulla palvelimella niin kauan kuin niitä tarvitaan kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanossa

Sinulla on seuraavat oikeudet

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita
jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.